Verkstad

Utställning med fotografier och texter ur boken Verkstad, en dokumentation av Arvika Konsthantverks 29 nuvarande medlemmar.

 

Utställningen Verkstad på Arvika bibliotek, mars 2023

 
Utställningen är uppbyggd kring olika teman: Arbetsdagen, Arbetsvillkor, Kropp och görande, Arv och framtid samt Vägen till konsthantverket. Materialet består av ca 80 fotoprintar i olika storlekar samt A4-blad med texter och citat från konsthantverkarna i boken. Utställningens omfång kan varieras efter tillgängligt utrymme.
Verkstad – ett tidsdokument
216 sidor
Utgiven av Arvika Konsthantverk 2022

Läs mer om Arvika Konsthantverk här och beställ boken här